academia   grupos reducidos   apoio educativo   obradoiros

Reforzo e apoio:
primaria, secundaria, bacharelato e selectividade
Titulos:
secundaria e bacharelato
Obradoiros:
técnicas de estudo para estudantes e pais, comentarios de texto,
animación á lectura, comprensión lectora, escritura creativa.

[en castellano]

Non se admiten máis comentarios.